Výkup Paliet

Výkup Paliet EUR (len nepoškodené)

Výkupná cena svetlej/novej palety EUR 4,7€

Výkupná cena tmavej používanej palety 3,2€


Výkup Paliet 1200×800 a 1200×1000

Výkupná cena od 0,5€ do 1,5€